Faydali Script'ler

 

 • Diyelim ki pkey sizin müşterinizin numarası ve siz bu müşterileri aramışsınız. Aynı müşteri için iki arama arasındaki süreyi bulmak isterseniz  :

  Örnek tablo şu şekilde olsun.

  pkey datecreated
  10 06/02/2007 10:28:25
  10 06/02/2007 11:28:25
  10 06/02/2007 12:28:25
  20 06/02/2007 10:28:25
  20 06/02/2007 09:28:25
  20 06/02/2007 10:20:25
  30 06/02/2007 10:28:25
  30 07/02/2007 10:28:25
  30 07/02/2007 01:28:25

  cozum 1 :

   

  SELECT u.pkey,u.sirano,u.datecreated,g.datecreated,

  TRUNC(((((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)/24)/7) weeks,

  TRUNC((((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)/24) days,

  TRUNC(((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)-24*(TRUNC((((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)/24)) hours,

  TRUNC((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)-60*(TRUNC(((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)) minutes,

  TRUNC(86400*(u.datecreated-g.datecreated))-60*(TRUNC((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)) seconds

  FROM

  (SELECT e.*,row_number() over (PARTITION BY e.pkey ORDER BY e.datecreated) sirano FROM tablo e) u,

  (SELECT e.*,row_number() over (PARTITION BY e.pkey ORDER BY e.datecreated) sirano FROM tablo e) g

  WHERE u.pkey = g.pkey(+) AND u.sirano = g.sirano(+)+1

   

  cozum 2 :

   

  WITH std AS
  (SELECT e.*,row_number() over (PARTITION BY pkey ORDER BY e.datecreated) sirano FROM tablo e)
  (SELECT
  u.pkey,u.sirano,u.datecreated,g.datecreated,
  TRUNC(((((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)/24)/7) weeks,
  TRUNC((((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)/24) days,
  TRUNC(((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)-24*(TRUNC((((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)/24)) hours,
  TRUNC((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)-60*(TRUNC(((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)/60)) minutes,
  TRUNC(86400*(u.datecreated-g.datecreated))-60*(TRUNC((86400*(u.datecreated-g.datecreated))/60)) seconds
  FROM std u , std g
  WHERE u.pkey = g.pkey(+) AND u.sirano = g.sirano(+)+1
  )

   

  cozum 3 :

   

  SELECT pkey, datecreated,
  TRUNC(((((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)/60)/24)/7) weeks,
  TRUNC((((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)/60)/24) days,
  TRUNC(((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)/60)-24*(TRUNC((((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)/60)/24)) hours,
  TRUNC((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)-60*(TRUNC(((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)/60)) minutes,
  TRUNC(86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))-60*(TRUNC((86400*(datecreated-lag (datecreated,1) over (ORDER BY datecreated)))/60)) seconds
  FROM tablo